Meld je gratis aan en ontdek de duizenden mogelijkheden.

Hoe werkt Publisher Place?

Wil je de autoriteit van je website verbeteren en zo hoger eindigen in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google? Een perfect linkprofiel is de oplossing!

Direct gratis starten met jouw proefaccount

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van Publisher Place

Publisher Place staat in het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. Door het gebruik van ons portal accepteer je de laatste versie van onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Algemene bepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op elke overeenkomst van toepassing.
 2. Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden, zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je overeen zijn gekomen.
 4. Als een deel van de voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, gelden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden wel. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die niet niet niet of vernietigbaar is.

De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen, het deel van het gebruik van onze portal op Publisher Place en het deel van de overeenkomst die tussen koper/adverteerder en verkoper/publisher en Publisher Place gesloten wordt. Het eerste deel zal ‘Portal Overeenkomst’ genoemd worden, waar het tweede deel de naam ‘Publishing Overeenkomst’ zal krijgen. Op beide overeenkomsten is Nederlands rechts van toepassing, juridische geschillen worden bij de rechtbank te Zwolle voorgelegd.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: Publisher Place
Onderdeel van Onwise
Espad 6
7421 AB te Deventer
Telefonisch bereikbaar via: +31 854 0199 90
Per mail bereikbaar via: info@publisher-place.com
KvK-nummer: 53968972

Portal Overeenkomst

 1. Bij het gebruik van Publisher Place gaat de gebruiker akkoord met de bepalingen opgemaakt binnen de Portal Overeenkomst. Dit geldt voor de koper/adverteerder en verkoper/publisher. Publisher Place behoudt het recht tot het wijzigen van de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Portal Overeenkomst.
 2. Bij het gebruik van Publisher Place ga je akkoord met de nieuwste versie van deze Portal Overeenkomst.

Artikel 3 - Product

 1. Door middel van een online portal biedt Publisher Place een portal aan waar verschillende diensten tegen betaling ingekocht kunnen worden.
 2. Diensten zoals link of artikel plaatsingen op websites, teksten en soortgelijke diensten kunnen door adverteerders worden ingekocht via het portal van Publisher Place en door de publisher geplaatst worden.

Artikel 4 - Beschikbaarheid en Registratie

 1. Publisher Place zal zijn uiterste best doen om te zorgen dat de website beschikbaar en bereikbaar is.
 2. Publisher Place kan niet garanderen dat Publisher Place foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Publisher Place is dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade als de website niet of niet veilig werkt.
 3. Publisher Place is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de website.
 4. Publisher Place zorgt voor een beveiligde aanmelding voor gebruikers. Bij aanmelding bij het portal moeten alle gegevens naar waarheid ingevuld worden.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

 1. Voor het gebruik van Publisher Place dient men minimaal 18 jaar te zijn.
 2. Publisher Place accepteert alleen zakelijk gebruikers en is niet te gebruiken door particulieren.
 3. De inlog en accountgegevens moeten afgeschermd worden voor anderen. Het wachtwoord dien je geheim te houden.
 4. Mocht er misbruik van uw account plaatsvinden laat dit zo snel mogelijk weten en wijzig gelijk het wachtwoord.
 5. Publisher Place behoudt het recht om bij misbruik van het account of misbruik van de wet, het account te verwijderen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Publisher Place kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
  1. Directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van Publisher Place.
  2. Direct of indirecte schade die je lijdt door informatie op Publisher Place, ongeacht of deze informatie van ons komt of van derden.
  3. Directe of indirecte schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit fouten die buiten de macht van Publisher Place liggen.
  4. Directe of indirecte schade die voortkomt uit wijzigingen in de zoekmachines.
 2. Publisher Place is ten alle tijden gerechtigd om Publisher Place tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 7 - Gebruiksregels van Publisher Place

 1. Bij het gebruik van Publisher Place mag je de website en de Nederlandse wet niet misbruiken. Hiernaast ga je akkoord dat je de volgende onderdelen niet mag verspreiden:
  1. 18+ filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. Ongevraagde reclame (spam);
  4. Foute of misleidende informatie;
  5. Virussen, malware, spyware of andere portal die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 2. Bij het niet nakomen van de regels opgesteld in artikel 1, behoudt Publisher Place het recht om toegang tot het portal te ontzeggen.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Alle handelsmerkrechten, auteursrechten, databankrechten, databaserecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard voortkomend uit Publisher Place samen met de onderliggende portalcode, zijn exclusief eigendom van Publisher Place.
 2. Door Publisher Place te gebruiken verklaar je:
  1. dat jij de eigenaar van de website bent welke je hebt aangesloten
  2. dat jij bevoegd bent om media, content en informatie die je wilt plaatsen, te delen en aan ons in licentie te geven.
  3. dat jij Publisher Place een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en wereldwijde licentie voor het gebruik van alle inhoud, media en content die je op Publisher Place uploadt geeft.
 3. Publisher Place heeft te allen tijde het recht om informatie te openbaren. Dit voor:
  1. Rechtszaken
  2. Gerechtelijke bevelen
  3. Wet- en regelgeving
  4. Nationale veiligheid en volksgezondheid

Publishing Overeenkomst

 1. Bij het gebruik van Publisher Place gaan de gebruikers akkoord met de bepalingen opgemaakt binnen deze algemene voorwaarden. Dit geldt voor de koper/adverteerder en verkoper/publisher. Publisher Place behoudt het recht tot het wijzigen van de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Publishing Overeenkomst.
 2. Bij het gebruik van Publisher Place ga je akkoord met de gehele algemene voorwaarden, waaronder de Publishing Overeenkomst.

Artikel 9 - Overeenkomsten gesloten via Publisher Place

 1. Wanneer er sprake is van een aankoop op Publisher Place spreken we van een samenwerking tussen een publisher/verkoper en een adverteerder/koper. Publisher Place is zelf geen eigenaar van de websites waarop plaatsingen worden aangeboden.
 2. Alle communicatie dient via Publisher Place te verlopen. Het is dan ook niet toegestaan om telefoonnummers, e-mailadressen of overige communicatiemogelijkheden te delen via Publisher Place. Bij het overtreden van deze communicatie eisen, is Publisher Place te allen tijde bevoegd een gebruiker te verwijderen.
 3. Na een samenwerking via Publisher Place is het gedurende een periode van zes maanden voor beide partijen niet toegestaan om buiten het portal Publisher Place een nieuwe samenwerking aan te gaan. Een samenwerking kan zijn: in geld, in natura en samenwerkingen op het gebied van content.
 4. Als Publisher Place een dergelijke overtreding constateert, zal het aan de adverteerder/koper een boete opleggen. Deze boete is per direct opeisbaar en zal de hoogte van €450,- (vierhonderdvijftig euro) hebben of, tenzij dat hoger is, 40% van de door de adverteerder met de publisher overeengekomen vergoeding.
 5. Eventuele schade zoals gemiste inkomsten en juridische kosten zullen verhaald worden op de publisher/verkoper.

Artikel 10 - Proces van de overeenkomst

 1. Publisher Place doet zijn uiterste best om de overeenkomsten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 2. Een finale akkoord zal door de publisher binnen zeven dagen gegeven moeten worden, wanneer de publisher binnen zeven dagen niet gereageerd heeft Publisher Place het recht om een redactionele check te doen en de aangeleverde content goed te keuren.
 3. Publisher Place heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst af te keuren als de publisher of adverteerder zich niet aan de voorwaarden gehouden heeft welke in deze algemene voorwaarden beschreven staan.

Artikel 11 - Overeenkomst duur

 1. Alle publishing overeenkomsten welke gesloten zijn via Publisher Place kennen rechten en plichten welke in deze algemene voorwaarden beschreven staan.
 2. Bij het publiceren van een content link ook wel een artikel genoemd worden deze minstens voor een periode van twee jaar (2 jaar) geplaatst. Mocht de publisher/verkoper een content link binnen deze periode verwijderen dan behoudt Publisher Place het recht om de uitbetaalde vergoeding terug te vorderen.
 3. Overige overeenkomsten/producten welke een tijdelijke duur van samenwerking kennen mogen in deze tijdelijke overeenkomst niet verwijderd worden. Hiervoor geldt ook een vordering op de uitbetaalde vergoeding.
 4. Bij het constateren van een verwijderde samenwerking heeft de publisher 14 dagen om de overeenkomst in oude/normale staat op te leveren.
 5. Bij het door de publisher opschorten van deze overeenkomst heeft Publisher Place recht om het volledige bedrag terug te vorderen, voor alle nog lopende publicaties, welke eerder aan publisher is uitgekeerd.
 6. Publisher Place is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor nalatigheid van publishers welke op het portal Publisher Place staan.

Artikel 12 - Prijzen en Kosten

 1. Kosten en prijzen welke op de website worden getoont kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Publisher Place is niet verantwoordelijk voor fouten in de prijsstellingen.
 2. Betaling via Publisher Place zal altijd via een geldbedrag in euro’s plaatsvinden.
 3. Ontstane transactiekosten worden doorgerekend aan de adverteerder/koper.
 4. Publisher Place heeft het recht om over de gesloten overeenkomsten een commissie te vragen. Dit zal automatisch berekend worden. Publisher Place behoudt het recht om de hoogte van deze commissie te wijzigen.
 5. Prijzen zullen exclusief btw getoont worden. Op onze diensten en producten zal 21% aan btw gerekend worden.

Artikel 13 - Betaling

 1. De publishers/verkopers ontvangen een vergoeding voor de geleverde diensten. De betalingen zullen automatisch maandelijks middels een creditnota worden gefactureerd. Bedragen worden uitbetaald op het bij ons bekende publisher IBAN.
 2. Publisher Place behoudt zich het recht voor saldo van inactieve accounts van meer dan 12 maanden in te trekken. Een maand en tevens een week voordat dit gebeurt, wordt hierover middels de mail gekoppeld aan het account gecommuniceerd.

Start vandaag nog met het verhogen van de online autoriteit!

Wil je altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen Publisher Place, maar ook van maandelijkse aanbiedingen? Schrijf je dan geheel gratis in voor de nieuwsbrief, mis niets en bespaar zo vele honderden euro’s.

*We zullen je niet spammen, beloofd!

Algemene voorwaarden 3

Meld je gratis aan en ontdek de duizenden mogelijkheden.

Algemene voorwaarden 4

Contact

Prins Willem-Alexanderlaan 401

4e verdieping

7311 SX Apeldoorn

info@publisher-place.com


© 2021 Publisher Place. Algemene voorwaarden. - Sitemap