Wat is een goed linkbuilding profiel

Net als in heel SEO geldt eigenlijk het volgende:

“It depends”.

Maar om toch wat houdvast te geven. Een goed linkbuilding profiel bestaat uit de volgende drie aspecten:

  • Kwaliteit
  • Kwantiteit
  • Relevantie

Hierbij is wel de kanttekening dat het steeds meer neigt naar relevantie en kwaliteit. Maar het aantal is echter nog altijd wel van belang. De kwaliteit van links wordt gemeten aan de hand van een DR. Echter, houd rekening met het feit dat dit ook een tool is van een derde partij en dus ga niet alleen uit van deze metrics. Houd meer rekening met bijvoorbeeld organic traffic en de diepte waarop blogs geplaatst worden.

Zorg echter altijd voor relevantie. Relevantie is key tot een goed linkbuilding profiel.

Analyseer ook zeker je concurrentie om te kijken hoe zij hun linkprofiel hebben opgebouwd.

Powered by BetterDocs